Qüestionari d’opinió

Amb l'objectiu d'oferir-li el millor servei ens interessa conèixer en quina mesura s'han satisfet les seves expectatives al seu pas per l'autopista.

Ens seria d'una inestimable ajuda comptar amb la seva col.laboració dedicant uns minuts a omplir el qüestionari que li proposem.

 

Ordeni segons la importància que li doni els següents conceptes. Cliqui sobre un concepte i arrossegui-ho fins a la posició que creu que ocupa.

Un cop ordenats, li sortiran els conceptes amb l'ordre que vostè a establert i ara els pot qualificar numèricament segons el grau de satisfació.

Seguretat
Rapidesa
Qualitat servei / preu
Senyalitzacio
Vialitat
Assistència mecànica
Tracte en el peatge
Més accessos (amb peatge)
1
2
3
4
5
6
7
8