Assistència en carretera

ASSISTÈNCIA EN RUTA

> Contacti sempre que ho necessiti amb la nostra Central de Comunicacions d'assistència permanent en el telèfon 93 833 11 11.

> L’autopista disposa de pals S.O.S emplaçats en ambdós marges de l'autopista cada 2 qm. I que poden fer servir alternativament al telèfon abans indicat, sempre que hagin de menester.

> Els vehicles amb avaria o sense combustible poden ser atesos a través de la xarxa de tallers concessionaris del RACC amb tarifes prèviament fixades. Pels socis del RACC l'assistència és gratuïta.

> Per l’assistència sanitària podem contactar amb els serveis d’emergències mèdiques mes propers facilitant-se en  cas de necessitat 'helicòpters medicalitzats i ambulàncies UCI dotades amb personal mèdic, les 24 hores del dia.

 

EN CAS D’ACCIDENT

> Utilitzi la xarxa de pals SOS: el telèfon d'emergència de l'autopista   93 833 11 11, de servei permanent.

> Tenim l'obligació de prestar o demanar ajut. L'omissió del deure de socor és un delicte. D'altra banda hem d'ésser tan solidaris amb els demés com ens agradaria que ho fossin amb nosaltres. Si només s'atura per mirar no cal que es quedi.

> Aturis tan aviat li sigui possible, apagui el motor i col.loqui la senyalització que disposi.

> Apagui l'encesa dels vehicles implicats.

> Sol.liciti o faci que un altre ho faci ajuda sanitària i que s'avisi a l'autoritat o als seus agents. Sigui fidel en la informació, d'això depèn que arribi l'ajuda apropiada.

> No mogui als ferits, només en cas d'incendi o caiguda. Si es tracta d'un motorista, mai ha de treure-li el casc, pot causar-li sense voler lesions irreversibles.