Formes de pagament

Metàl·lic
Targeta
VIA-T
Vies manuals
metàl.lic-targeta-VIA-T

manual
Vies automàtiques I
targeta-VIA-T
Vies automàtiques II
targeta-VIA-T
per vehicles pesants o lleugers industrials
Vies automàtiques III
metàl.lic-targeta-VIA-T
Vies exclusives VIA-T
per vehicles lleugers, excloses les motos

Les motos només poden utilitzar les vies manuals i les vies automàtiques III
A les vies automàtiques II els vehicles lleugers seran considerats com a vehicles industrials