Recomanacions

 • Abans de sortir revisa el teu vehicle

  Abans de sortir de viatge cal revisar que el nostre vehicle es trobi en unes condicions òptimes per no haver de patir avaries durant el camí.

 • La carretera és també per als més dèbils

  Respecte els vehicles que van a velocitats inferiors a la teva.

 • Viatge sempre descansat

  Descansa cada 200Km o cada dues hores, fes menjars lleugers i beu aigua de manera freqüent.

 • Circula sense riscos

  És obligatori la utilització del casc i dels cinturons de seguretat i d'altres sistemes de retenció, correctament cordats, per a tots el ocupants del vehicle.

 • Moderi la velocitat a les àrees de peatge

  No sobrepassis la velocitat màxima establerta a les àrees de peatge.

 • Alerta amb les distraccions tecnològiques

  Si has de parlar per telèfon o fer servir aparells tecnològics fes-ho amb l’opció de mans lliures o atura’t en un lloc segur.