Vialitat

vialitat

Els equips de conservació i manteniment de l’autopista estan dotats dels últims avenços tècnics i realitzen totes les actuacions necessàries durant les 24 h del dia per garantir el millor nivell de servei pels nostres usuaris.

Panells de missatges variables informen sobre la vialitat a l’autopista.

Es posa especial atenció a l’estat de la calçada amb campanyes periòdiques en el ferm per regularitzacions i millora de l’adherència.

També es realitzen millores regularment del balisament, la senyalització horitzontal i vertical, baranes i tancaments.

El servei de manteniment hivernal actua preventivament o en episodis de nevades amb extesa de fundents i neteja de la calçada per tal de netejat r el paviment amb la major celeritat.

 

CONDICIONS CLIMÀTIQUES DOLENTES

Extremar les precaucions quan plou, neva o si el paviment està gelat. Si circula per trams amb boira o en dies de vent disminuir la velocitat al voltant d’un 20%, augmentar la distància de seguretat i, quan sigui necessari frenar de forma suau.

Extremar l’atenció al prendre corbes o iniciar rampes i pendents. Amb pluja intensa o nevades intenses, aturar-se en el voral o àrees de peatge de servei o de descans. Col·loqui les cadenes en les rodes motrius. En dies de molt vent, subjecti el volant i presti atenció a les ràfegues.

Amb boira intensa no aturar-se en els carrils, circuli amb velocitat moderada i respecti la distància als vehicles precedents.

Porti encesa la llum de creuament.