NOV. 10, 2020

L’AUTOPISTA TERRASSA-MANRESA acaba d’obtenir la Certificació Applus per les mesures higiènic sanitàries i de control adoptades en les seves instal·lacions i centres de treball, així com pels seus protocols d’Actuació preventiva contra la COVID-19.

La certificació obtinguda recull aspectes relacionats amb l’entorn físic, mesures higièniques bàsiques, mesures tècniques, mesures organitzatives i control del personal laboral, la qual cosa suposa un aval extern sobre l’efectivitat de les mesures que s’apliquen de prevenció contra la Covid-19, recolzant d’aquesta manera, que els protocols d’actuació compleixen amb les directrius marcades pel Ministeri de Sanitat i les autoritats autonòmiques i locals en matèria de prevenció i higiene sobre la Covid-19.