Informació relativa a descomptes aplicables a partir de l’1 de Gener de 2020

Descompte general dia laborable

D’aplicació a totes les categories de vehicles amb sistemes de pagament Via-T o Satelise.

45% de dilluns a divendres no festius.

Descomptes hora punta

D’aplicació als turismes amb sistemes de pagament Via-T o Satelise en hores punta de dilluns a divendres, no festius (7.00 h -10.30 h i de 17.00 h -21.00h):

50% a la barrera de Manresa en sentit nord i sud.

100% a la barrera de Sant Vicenç amb origen o destinació nord.

Descomptes ECO i alta ocupació (VAO)

D’aplicació a tots els turismes de dilluns a divendres no festius amb sistema de pagament Via-T o Satelise per als descomptes per alta ocupació, i únicament amb sistema de pagament Via-T per als descomptes ECO:

30% ECO-general: Vehicles híbrids i híbrids endollables que siguin Euro 6 o superior. (1)

75% ECO-específic: Vehícles elèctrics purs, elèctrics d’autonomia estesa, o d’hidrogen. (1)

(1) Per poder ser beneficiari dels descomptes ECO-general i ECO-específic, s’ha de procedir a la inscripció del vehicle en el portal ecoviaT.

40% VAO (+3): Vehicles ocupats per un mínim de 3 persones.

Manera d’aplicar els descomptes

S’ofereixen dos conjunts de descomptes, els quals difereixen en com són aplicats sobre la tarifa base:

Descomptes aplicats de forma consecutiva:

  • Descompte general dia laborable.
  • Descomptes hores punta.

Aquests, s’apliquen de forma consecutiva sobre la tarifa base, és a dir, en primer lloc, s’aplica el Descompte general dia laborable i, finalment, sobre l’import resultant, s’aplica el Descomptes hores punta.

Descomptes aplicats de forma acumulativa:

  • Vehicle Ecològic (ECO).
  • Vehicle d’Alta Ocupació (VAO).

Aquests, s’apliquen de forma acumulativa, és a dir, la bonificació total aplicable (en %) en cas de complir els requisits exigits per ambdós, resulta de la suma de les bonificacions parcials (en %) associades a cada un dels descomptes.

De la mateixa manera, cal destacar que els descomptes de caràcter acumulatiu s’apliquen sobre l’import resultant després de l’aplicació dels descomptes de caràcter consecutiu, i fins a un màxim del 75% d’aquest import.