Descomptes

descomptes

1) Descomptes els dies feiners.

Els peatges en dies feiners estan bonificats en un 45% respecte als de dissabtes i dies festius.

Aquest descompte ja està inclòs a les tarifes.

2) Bonificacions per a vehicles lleugers Cat.II en els desplaçaments de dilluns a divendres no festius.

RECURRÈNCIA

VAO

ECO

Sant Cugat del Vallès-Terrassa

30%

40%

30%

Terrassa-Manresa

40%

30%

RECURRÈNCIA: més de 16 viatges al mes i des del primer viatge.

VAO: tres o més ocupants.

ECO: vehicles ecològics, informació a www.ecoviat.com

         vehicles eléctrics 100% de descompte, informació a www.ecoviat.com

Són acumulables i per acollir-se a aquest sistema de bonificacions cal efectuar el pagament amb VIA-T o SATELISE.

 3) Descompte addicional de 18,37% al peatge troncal de Les Fonts.

per als vehicles lleugers Cat.II que circulin de dilluns a divendres no festius i utilitzin VIA-T o Satelise.

-Tarifa resultant al peatge troncal: de 1,41 € a 1,15 €.

 4) Sistema de descomptes específics per congestió a l’entorn de Manresa (Decret 161/2015 modificat per Decret 337/2016)

S’aprova un sistema de descomptes especial per als vehicles de la categoria-II que circulin en les hores punta de dilluns a divendres no festius definides a continuació: 7.00 h a 10.30 h; i 17.00 h a 21.00 h, i emprin en tot el seu recorregut per l’autopista el sistema de pagament dinàmic o telepeatge (sistema Via T o Satelise) o qualsevol altre sistema dinàmic prèviament autoritzat, d’acord amb el que s’indica tot seguit:

a) Barrera troncal de Sant Vicenç de Castellet: descompte del 50% en tots dos sentits de circulació.

b) Barrera lateral de Sant Vicenç de Castellet: descompte del 100% per a tots els recorreguts entre l’enllaç núm.41, Sant Vicenç de Castellet, i el final de l’autopista C-16 a Sant Fruitós del Bages, en tots dos sentits de circulació.

5) Establiment d’un sistema de peatge tancat virtual per als recorreguts interns en el tram Sant Cugat del Vallès-Terrassa. (Decret 161/2015)

S’efectuarà un descompte en funció dels quilòmetres recorreguts.

Aquest sistema és únicament d’aplicació als usuaris de qualsevol categoria de vehicles que utilitzin com a modalitat de pagament dinàmic, sistema Via-T o Satelise.