Informació relativa a descomptes aplicables a partir de l’1 de gener de 2024

Per a la correcta aplicació dels descomptes s’ha de portar degudament instal·lat els dispositiu ViaT durant tot el trajecte.

Descompte general dia laborable

D’aplicació a totes les categories de vehicles amb sistemes de pagament Via-T o Satelise.

40,47% de dilluns a divendres no festius.

Descomptes hora punta Barrera MANRESA

D’aplicació als turismes amb sistemes de pagament Via-T o Satelise, de dilluns a divendres, no festius (de 6.30 h -10.30 h i de 17.00 h – 21.00 h):

80% a la barrera de Manresa en sentit nord i sud.

Descomptes Barrera SANT VICENÇ

D’aplicació als turismes amb sistemes de pagament Via-T, Satelise o Matricules Ronda Manresa, de dilluns a divendres, no festius (de 0.00 h – 24.00 h):

100% a la barrera de Sant Vicenç, amb origen o destinació nord de l’Autopista.

Descomptes hora punta Barrera SANT VICENÇ

D’aplicació als turismes amb sistemes de pagament Via-T o Satelise, de dilluns a divendres, no festius (de 6.30 h -10.30 h i de 17.00 h – 21.00 h):

60% a la barrera de Sant Vicenç, amb origen o destinació sud de l’Autopista.

– Sentit Nord: S’apliquen els descomptes en hora punta si en els intervals definits entre les 6:30 – 10:50 hores i les 17:00 – 21:20 hores, de dilluns a divendres no festius per a la Categoria II (turismes) es detecta la sortida per algun dels enllaços: 49; 50; 54; 56; i final de la concessió d’AUTEMA al km 57.
– Sentit Sud: S’apliquen els descomptes en hora punta si en els intervals definits entre les 6:30 – 10:30 hores i les 17:00 – 21:00 hores, de dilluns a divendres no festius per a la Categoria II (turismes) es detecta l’entrada per algun dels enllaços: 49; 50; 54; 56; i final de la concessió d’AUTEMA al km 57.

Descomptes ECO i alta ocupació (VAO)

D’aplicació a tots els turismes de dilluns a divendres no festius amb sistema de pagament Via-T o Satelise per als descomptes per alta ocupació, i únicament amb sistema de pagament Via-T per als descomptes ECO:

30% ECO-general: Vehicles híbrids i híbrids endollables que siguin Euro 6 o superior. (1)

75% ECO-específic: Vehícles elèctrics purs, elèctrics d’autonomia estesa, o d’hidrogen. (1)

(1) Per poder ser beneficiari dels descomptes ECO-general i ECO-específic, s’ha de procedir a la inscripció del vehicle en el portal ecoviaT.

40% VAO (+3): Vehicles ocupats per un mínim de 3 persones.

 

Manera d’aplicar els descomptes

S’ofereixen dos conjunts de descomptes, els quals difereixen en com són aplicats sobre la tarifa base:

Descomptes aplicats:

  • Descompte general dia laborable.
  • Descomptes hores punta.

Descomptes aplicats de forma acumulativa:

  • Vehicle Ecològic (ECO).
  • Vehicle d’Alta Ocupació (VAO).

Aquests, s’apliquen de forma acumulativa, és a dir, la bonificació total aplicable (en %) en cas de complir els requisits exigits per ambdós, resulta de la suma de les bonificacions parcials (en %) associades a cada un dels descomptes.

De la mateixa manera, cal destacar que els descomptes de caràcter acumulatiu s’apliquen sobre l’import resultant després de l’aplicació dels altres descomptes, i fins a un màxim del 75% d’aquest import.