Els equips de conservació i manteniment d’Autema disposen dels últims avenços tècnics i realitzen totes les actuacions necessàries durant les 24 hores del dia per garantir el millor nivell de servei possible pels nostres usuaris. A més, també compta amb una xarxa de pals SOS 24 hores, disponibles en cas de necessitat d’assistència per avaria o accident.

Els Panells de missatgeria variable informen sobre la vialitat a l’autopista.

Es posa especial atenció a l’estat de la calçada amb campanyes periòdiques en el ferm per tal de que els usuaris tinguin la millor experiència possible al seu pas per Autema.

Tanmateix, es realitzen millores regularment del balisament, la senyalització horitzontal i vertical, baranes i tancaments.

El servei de manteniment hivernal actua preventivament o en episodis de nevades amb l’estesa de fundents i la neteja de la calçada per a mantenir en òptimes condicions el paviment.

Condicions climàtiques adverses

Es recomana extremar les precaucions, especialment en episodis de pluja, neu o vent. Si circula per trams amb boira o en dies de vent disminuir la velocitat al voltant d’un 20%, augmentar la distància de seguretat i, quan sigui necessari, frenar de forma suau.

D’igual manera que al circular per d’altre vies, s’ha d’extremar l’atenció i estar pendent del traçat.

Amb pluja o nevada intensa, augmentar la distància de seguretat i moderi la velocitat. En cas necessari, existeixen àrees de servei/descans o bé peatges on aturar-se.

Amb boira intensa no aturar-se en els carrils, circuli a velocitat moderada i respecti la distància als vehicles precedents.