Autema, per tal de preservar el medi natural i socioeconòmic, va minimitzar durant la construcció els impactes de la via en el medi ambient. Es varen adoptar, entre d’altres, les següents mesures:

  • Ampliació del viaducte sobre la riera de Rubí.
  • Construcció de dos túnels artificials.
  • Plantació de pins en les Àrees de Servei.
  • Sobredimensionament del pas del barranc de la Marina per a adequar-lo al pas de fauna.
  • Control estricte de tales i esbrossades.
  • Conservació de la terra vegetal.
  • Canalització de rieres i torrents, adaptant-los com a passos de fauna.

Totes les mesures han permès una major integració a l’autopista en el paisatge pel que discorre, i també han evitat impactes socioeconòmics i de salut sobre les persones. L’autopista Sant Cugat – Terrassa va ser la primera obra d’infraestructures important sotmesa a l’avaluació d’impacte ambiental a l’estat espanyol. Durant l’explotació de l’autopista, Autema realitza un control estricte tant dels residus generats per les tasques de manteniment com d’aquells que son retirats de la calçada i zones adjacents pel personal de manteniment, intentant generar el menor volum possible.

Política de qualitat i medi ambient.

Estem compromesos amb la qualitat i el medi ambient, per això comptem amb un sistema de gestió de qualitat i medi ambient segons les normes ISO-9001 i ISO-14001.

Disenyem i implementem mesures ambientals que eliminen o redueixen els impactes ambientals, com per exemple: la minimització en la generació de residus o les afectacions a la flora i fauna.