Normativa que regula els descomptes que ofereix l’Autopista

DECRET 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el nou sistema de descomptes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i s’actualitzen les seves tarifes i peatges.

Enllaç al Decret 427/2011

DECRET 161/2015, de 14 de juliol, de modificació de la concessió administrativa per la construcció, la conservació i l’explotació de l’autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa.

Enllaç al Decret 161/2015

DECRET 337/2016, de 27 de desembre, de modificació del Decret 161/2015, de 14 de juliol, de modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa.

Enllaç al Decret 337/2016

DECRET 76/2017, de 20 de juny, de modificació del Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el nou sistema de descomptes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i se n’actualitzen les tarifes i peatges.

Enllaç al Decret 76/2017

DECRET 279/2018, de 20 de desembre, de modificació del Decret 161/2015, de 14 de juliol, de modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de l’autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa.

Enllaç al Decret 279/2018

DECRET 245/2019, de 26 de novembre, de modificació del Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el nou sistema de descomptes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i se n’actualitzen les seves tarifes i peatges.

Enllaç al Decret 245/2019

DECRET 71/2020, de 21 de juliol, de modificació del Decret 161/2015, de 14 de juliol, de modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de l’autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa.

Enllaç al Decret 71/2020

DECRET 398/2021, de 7 de desembre, de modificació del Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el nou sistema de descomptes d’aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i s’actualitzen les seves tarifes i peatges, i de l’Acord GOV/123/2021, de 3 d’agost, pel qual s’aprova la modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de l’autopista Castelldefels – Sitges – El Vendrell (C-32).

Enllaç al Decret 398/2021

DECRET 30/2023, de 28 de febrer, de modificació del Decret 161/2015, de 14 de juliol, de modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de l’autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa.

Enllaç al Decret 30/2023

DECRET 223/2023, de 19 de desembre, de modificació del Decret 161/2015, de 14 de juliol, de modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de l’autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès – Terrassa – Manresa.

Enllaç al Decret 223/2023