Sexe *
Qui ha pagat el peatge? *
Quina és la seva forma habitual de pagament? *
Quina és la seva situació laboral? *
Quin vehicle està utilitzant? *
De les següents opcions, quina respon millor a la seva situació? *
Amb quina freqüència utilitza Autema? *
Indiqui el grau d'afinitat amb les següents afirmacions: 1:Totalment en desacord  -  6:Totalment d'acord
Utilitza Autema per la velocitat que ha experimentat el trànsit. *
Utilitza Autema perquè considera que a la via alternativa pot trobar embussos amb freqüència. *
Per Autema condueix menys estressat que per altres carreteres. *
L'autopista té un traçat i una amplitud còmodes per a la conducció. *
La visibilitat de les línies blanques delimitadores de carrils és adequada. *
La neteja de la carretera és adequada. *
L'asfalt està en bon estat. *
Les màquines de peatge de l'autopista li semblen eficients. *
És molt útil que existeixi un servei d'assistència en carretera a l'autopista. *
La disponibilitat dels mitjans de pagament (metàl·lic, targeta, Via-T, Satelise) és satisfactòria. *
Li ha semblat útil i ràpid utilitzar Satelise com a mitjà de pagament innovador? *
Que li semblen els descomptes de peatge que Autema ofereix? *
Que opina en general de l'import del peatge de l'autopista comparat amb els serveis que ofereix? *
Si tingués que renunciar a alguna cosa per tal que l'autopista fos un 20% més econòmica, a què renunciaria? *
Si tingués que renunciar a alguna cosa per tal que l'autopista fos un 20% més econòmica, a què renunciaria? *
Quin mitjà de pagament estaria disposat a utilitzar, en compte de la seva forma de pagament habitual? *
En relació amb la seva experiència a Autema, quin és el seu grau de satisfacció? *
Tenint en compte la seva experiència a Autema, recomanaria la mateixa a un familiar o amic? *
Expliqui la/les raó/ns de la puntuació a la darrera pregunta de l´1 al 10. *