Autema - Enquesta

  Sexe *
  Qui ha pagat el peatge? *
  Quina és la seva forma habitual de pagament? *
  Quina és la seva situació laboral? *
  Quin vehicle està utilitzant? *
  De les següents opcions, quina respon millor a la seva situació? *
  Amb quina freqüència utilitza Autema? *
  Indiqui el grau d'afinitat amb les següents afirmacions: 1:Totalment en desacord  -  6:Totalment d'acord
  Utilitza Autema per la velocitat que ha experimentat el trànsit. *
  Utilitza Autema perquè considera que a la via alternativa pot trobar embussos amb freqüència. *
  Per Autema condueix menys estressat que per altres carreteres. *
  L'autopista té un traçat i una amplitud còmodes per a la conducció. *
  La visibilitat de les línies blanques delimitadores de carrils és adequada. *
  La neteja de la carretera és adequada. *
  L'asfalt està en bon estat. *
  Les màquines de peatge de l'autopista li semblen eficients. *
  És molt útil que existeixi un servei d'assistència en carretera a l'autopista. *
  La disponibilitat dels mitjans de pagament (metàl·lic, targeta, Via-T, Satelise) és satisfactòria. *
  Li ha semblat útil i ràpid utilitzar Satelise com a mitjà de pagament innovador? *
  Que li semblen els descomptes de peatge que Autema ofereix? *
  Que opina en general de l'import del peatge de l'autopista comparat amb els serveis que ofereix? *
  Si tingués que renunciar a alguna cosa per tal que l'autopista fos un 20% més econòmica, a què renunciaria? *
  Si tingués que renunciar a alguna cosa per tal que l'autopista fos un 20% més econòmica, a què renunciaria? *
  Quin mitjà de pagament estaria disposat a utilitzar, en compte de la seva forma de pagament habitual? *
  En relació amb la seva experiència a Autema, quin és el seu grau de satisfacció? *
  Tenint en compte la seva experiència a Autema, recomanaria la mateixa a un familiar o amic? *
  Expliqui la/les raó/ns de la puntuació a la darrera pregunta de l´1 al 10. *